GDPR

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.R.L. (creator contabot.ai) s-a aliniat la dispozițiile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.R.L. colectează, prelucrează și păstrează datele tale cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului, în condiții de maximă siguranță prin implementarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare, pentru a menține aceste date în siguranță.

1.1. DATELE PRELUCRATE

În situația în care ne contactezi prin intermediul formularului de contact, înainte de  trimiterea acestuia, te rugăm să selectezi opțiunea pe care înțelegi să o alegi, privind consimțământul tau de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizezi.

Aceste date sunt colectate și prelucrate de către Companie numai în scopurile menționate mai jos.

1.2. SCOPUL PRELUCRĂRII

CONNECTIONS CONSULT colectează și prelucrează date cu caracter personal pentru contactarea ulterioară cu privire la solicitările venite prin intermediul formularul de contact completat anterior de către solicitant. De asemenea, CONNECTIONS CONSULT poate prelucra date cu caracter personal și de la vizitatorii obișnuiți ai site-ului contabot.ai, conform Politicii de Cookies, pe care o poți citi aici

1.3. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Prelucrăm datele tale cu caracter personal, în mod legal, în situația în care îți exprimi consimțământul în mod expres prin în vederea realizării unor scopuri specifice, cum ar fi încheierea unei colaborări în cadrul Companiei.

De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal, în mod legal, în situația în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale ce ne revin.

1.4. SECURITATEA DATELOR

Am luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a prelucra datele tale cu caracter personal în condiții de maximă securitate și confidențialitate și pentru a oferi un nivel de protecție adecvat datelor pe care ni le furnizezi. Măsurile tehnice au fost insituite, în special, pentru a preveni orice prelucrare neautorizată, ilegală sau pierdere a datelor cu caracter personal.

Toate datele cu caracter personal îți vor fi solicitate doar printr-un mijloc de comunicare solicitat, respectiv formularul care poate fi găsit aici https://contabot.ai/contact/.

Te rugăm să nu onorezi nicio solicitare de furnizare a datelor tale cu caracter personal venită prin medii nesolicitate.

Pentru a asigura o protecție sporită a datelor cu caracter personal, te rugăm să ai grijă de datele și informațiile sensibile, cum ar fi cele privind codul numeric personal sau contul bancar, fiind responsabil pentru protecția acestora.

1.5. PERIOADA DE STOCARE

Vom păstra datele cu caracter personal cu respectarea termenelor legale prevăzute de   dispoziții legale. În situația în care, pentru anumite date, categorii de date sau de documente ce conțin date cu caracter personal, nu există termene legale de păstrare, vom păstra aceste date pe perioada de 2 ani.  

Atunci când datele colectate nu mai sunt necesare, nu se mai impune păstrarea lor sau la împlinirea termenului legal sau convențional de păstrare, acestea vor fi distruse printr-un mijloc adecvat prin care să se asigure caracterul irecuperabil al acestor date.

1.6.TRANSFERUL DATELOR

Pentru a asigura o  protecție adecvată datelor tale cu caracter personal, CONNECTIONS CONSULT transferă date cu caracter personal doar către colaboratorii sau partenerii săi, numai în condițiile de confidențialitate și securitate instituite prin contractele semnate cu aceștia. Aceștia vor folosi datele tale cu caracter personal doar în conformitate cu instrucțiunile date de noi și în scopurile și modalitățile indicate de noi.

CONNECTIONS CONSULT nu transferă date cu caracter personal terților neautorizați. În situația în care este necesar un astfel de transfer, îți vom solicita în prealabil consimțământul expres pentru a realiza un astfel de transfer.

1.7. CONSIMȚĂMÂNT

Dacă ești interesat de o colaborare cu noi, îți vom solicita consimțământul înainte de a ne înainta solicitarea. În situația în care nu vei consimți la prelucrarea datelor tale cu caracter personal rezultate din completarea formularului de contact, trebuie să știi că un vom înregistra solicitarea ta și nici nu îți vom prelucra datele cu caracter personal, această măsură fiind necesară protejării datelor tale.

1.8. DREPTURILE TALE

Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal

Poți oricând obține o copie a datelor tale cu caracter personal pe care le deținem. Pentru a obține o astfel de copie, te rugăm să faci o solicitare în acest sens la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro.

Dreptul la rectificarea datelor tale cu caracter personal

În situația în care datele tale cu caracter personal sunt incorecte sau necesită modificări sau actualizări, ne poți solicita să te sprijinim în corectarea acestora, contactându-ne la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Poți în orice moment să îți descarci datele furnizate către Connections Consult. Pentru obținerea unor astfel de informații, scrie-ne la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro .

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

În anumite condiții, te poți opune prelucrării datelor tale cu caracter personal. Dacă îți dorești să îți exerciți acest drept, te rugăm să faci o solicitare în acest sens la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro și noi îți vom veni în ajutor, furnizandu-ți toate informațiile de care ai nevoie pentru exercitarea acestui drept.

Dreptul de a te adresa autorităților competente

În situația în care ești nemulțumit de modul în care îți colectăm datele cu caracter personal sau în legătură cu exercitarea drepturilor tale, ne poți contacta în orice moment. Poți face o plângere ori o sesizare la adresa de e-mail gdpr@connectionsconsult.ro sau ne poți scrie la adresa sediului nostru din București, sector 1, str. Buzești nr. 75-77, et.14, sector 1.  

Vom face tot ce este posibil pentru a remedia situația și te asigurăm de întreg suportul nostru în orice demers pe care îl vei realiza.

De asemenea, te poți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghe la adresa de e-mail www.dataprotection.ro sau direct instanțelor de judecată competente.